Rakennuspalikat

Mistä kaikesta pihan voisi rakentaa? Tässä muutamia esimerkkejä mahdollisista rakenteista ja materiaaleista joita pihalle on alustavasti suunniteltu.

Aidat ja aidanteet

Pensasaidat

pensas1

Hollipuiston puolella oleva pensasaita jäisi ennalleen leikattuna, matalana aitana.

Puuaidat

aita1

Alustavissa kaavailuissa aitamateriaalina on ajateltu käytettävän puista kulmarimaa. Aidan korkeus katusivulla olisi noin 150cm ja puistoihin rajautuvilla sivuilla puolet tästä. Viereisen tontin puolella voitaisiin käyttää molempia korkeuksia sen mukaan, mitä toimintoja tonteilla on aidan molemmin puolin. Aidan yhteydessä käytettäisiin myös vapaasti kasvavia pensas- ja köynnösistutuksia (esimerkkikuva vieressä).

Aitojen lisäksi samaa aihetta voidaan käyttää myös piharakennuksien seinissä ja ehkä myös liiketilan näyteikkunoiden suojana. Näin saataisiin aidat ja rakennukset liittymään toisiinsa saumattomasti.


Muut aidat

Muurit ja maatuet

Betoni - muurikivi

Pihalle syntyviä tasoeroja eri pintojen välillä voidaan rajata usealla eri tavalla. Käytetyimpiä ja toiminnallisimpie ovat kiinteät muurirakenteet jotka yleensä ovat myös helppohoitoisimpia ja kestävät kulutusta paremmin kuin esim luiskatut pinnat. Alla on kaksi esimerkkiä betonisesta tukimuurista. Ylemmässä kuvassa on paikalle valettu betonimuuri ja sen alla betoniharkoista kasattu muuri. Molempien muurien takana on istutuksia jotka omalla tavallaan pehmentävät betonin kovuutta.

muuri1

Betonista valettu muurirakenne

muuri2

Betoniharkoista kasattu muurirakenne

Luonnonkivi - kivikorit

kivikori1

Murskekivillä täytetty kivikori

kivikori2

Luonnonkivillä (seulanpääkivi) täytetty kivikori

Pinnoitteet

Asfaltti

asfaltti1

Asfalttia käytettäisiin kaikilla ajoalueilla ja pysäköintialueella. Autopaikkojen kohdalla voisi käyttää myös kiveystä (kuva yllä).

Laatat/betonikivet


kiveys3

Betonikivi. Kiviä saatavilla useita eri kokoja, muotoja ja värejä. Kuvassa noin tiilen kokoisia betonikiviä.

reikalaatta1

Betonikivi, reikkäkivi. Reikäkivillä on mahdollista luoda pintoja, joihin kasvillisuus pääsee juurtumaan mutta pinta on edelleen kulutusta kestävä. Esimerkkikohteina vaikkapa paikoitusalueet sekä nurmialuiella kohdat, joihin saattaa kohdistua liikennettä (esim huoltoajoa).

Luonnonkiveys


kiveys1

Seulanpääkiveystä. Soveltuu hyvin rajaamaan esim seinänvieriä ja myös vaihtelua tuomaan betonilaatoituksen sekaan.

kiveys2

Nupukivi (katukiveys). Vähän kalliimpi mutta samalla näyttävämpi katemateriaali kulkuväylille. Soveltuu erityisesti vanhojen rakennusten ympäristöön.

Katokset tms.