RHS

Rommakko2014Rakennushistoriallinen selvitys

As Oy Rommakko

Tervetuloa tutustumaan As Oy Rommakon Rakennushistorialliseen selvitykseen (RHS). Selvitys on laadittu lisättäväksi taloyhtiön tontin asemakaavan muutokseen, lähtötiedoiksi itse muutokselle. Syynä tänän on se että Oulun kaupungin yleiskaavassa keskusta-alueelle tehtäviin kaavamuutoksiin edellytetään tehtäväksi selvitys kaavoitettavan kohteen rakennushistoriallisista arvoita ennen mahdollista kaavamuutosta.

As Oy Rommakon osata muutos on tety osana taloyhtiön historiankirjoitusta - yhtiön perustaminen, rakentaminen ja elämä yhtiössä muodostaa laajemman yhtenäisen kokonaisuuden Oulun kaupungin ja viereisen Nuottasaaren tehdasalueen kanssa.

Koko RHS-selvitys tulee nähtäville kesän aikana.

Tähän verkkoversioon tulee mukaan myös materiaalia, jota ei ole varsinaisessa selvityksessä. Kyseessä on lähinnä erillisiä dokumentteja, suunnitelmia ja muuta vastaavaa perustamiseen, suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvää materiaalia sekä myöhemmin toteutettuihin muutoksiiin liittyvää lisätietoa. Lisäksi tähän selvitykseen liittyy yhtiön 60-vuotista historiaa kokoava osio [LINKKI] johon pyritään keräämään yhtiössä asuneiden muistoja Rommakosta.